کمیته دانشجویی توسعه آموزش در سال 1397 تشکیل شد و هدف همیشگی آن ارتقای کیفیت آموزش از طریق تقویت مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی بوده است. هدف از ایجاد سامانه سپند توسط کمیته توسعه آموزش، گرفتن ارتباط مناسب با دانشجویان و حمایت از آن‌ها است. در این سامانه ارزشیابی، حمایت دانشجویی، پیشتیبانی پاسخگو و توانمندی مبتنی بر محتوا در اختیار دانشجویان قرار میگیرد.

چقدر به آموزش آنلاین اعتقاد دارید ؟

چقدر روی خودتان سرمایه گذاری کرده اید ؟ با استفاده از آموزش های وبسایت ما می توانید به سرعت تخصص های مناسبی کسب کرده و در زندگی موفق شوید. ما برای شما بهترین ها را آماده کرده ایم.

دنیایی از آموزش های متنوع در وبسایت ما ارائه شده است که با استفاده از این وبسایت آماده می توانید آنها را برای فروش قرار داده و پیروزی عظیم بدست آورید.

فهرست